Anders Holmgren får sparken från Cherry

casino borsen logo

Cherrys tidigare koncernchef, Anders Holmgren, har tvingats avsluta sin anställning som VD för Cherry AB och har därmed helt lämnat koncernen. Anledningen är den förundersökning som inletts av Ekobrottsmyndigheten mot Holmgren, som på sannolika skäl misstänks för insiderbrott. Holmgren anklagas bland annat för att ha köpt aktier för 12 miljoner kronor i det egna bolaget. Cherry AB är redan igång med processen att hitta en efterträdare, fram till dess att en ny VD utsetts tjänstgör bolagets tidigare VD Gunnar Lind, som även är befintlig styrelsemedlem.

Det var i maj 2017 som styrelsen för Cherry AB utsåg Anders Holmgren till VD och koncernchef för Cherry. Holmgren hade sedan januari 2017 en tjänst som tillförordnad VD och styrelseledamot i Cherry-koncernen och i Yggdrasil Holding Ltd. Före sin anställning hos Cherry har Anders Holmgren bland annat haft ledande befattningar i såväl styrelsen för Betsson AB som för Betsson Malta, där han arbetade som VD. Holmgren är 44 år gammal och utbildad civilekonom vid Boston College i USA samt International University of Monaco.

Målsättning och styrelse

Anders Holmgren ansågs vara en tillgång för företaget och visade stark drivkraft och gedigen kunskap om branschen. Hans erfarenhet att leda stora bolag inom bland annat finansbranschen samt som entreprenör, bidrog till att tillväxten för Cherry AB ökade under hans ledning. Som styrelseledamot hade han dessutom möjlighet att på nära håll granska företaget, samt lära sig att se dess utvecklingspotential och hitta nya vägar framåt. Cherry AB var redan innan Holmgrens tid ett snabbt växande företag, som på ett strategiskt sätt förvärvar andra snabbväxande företag.

Cherry-koncernen har omkring 900 anställda och över 5 000 aktieägare. Målsättningen är att förvärva andra snabbt växande och på olika sätt framgångsrika företag, för att på så vis själva utvecklas och växa sig allt större på marknaden. I styrelsen för bolaget ingår, förutom tillförordnad VD Gunnar Lind, även Christine Rankin; tidigare VD för Finance på Serneke Group AB, samt Head of Corporate Control på Spotify Sweden AB och Anders Antonsson; konsult sedan november 2017 och tidigare styrelseordförande i RHR Corporate Communication AB, samt VD på circle360 Communication AB.

Skandalen i maj

När Cherry i början av maj 2018 offentliggjorde sin delårsrapport, visade den på en utveckling som var över all förväntan. En utveckling av affärsområdet Online Gaming ansågs vara den största bidragande faktorn till den gynnsamma marknadstillväxten. Även övriga affärsområden, som Game Development och Online Marketing, visade på goda resultat. Några veckor senare meddelade dock bolaget via ett pressmeddelande att Ekobrottsmyndigheten genomfört en husrannsakan på Cherry AB:s huvudkontor och att de i samband med detta anhållit bolagets VD Anders Holmgren. Dagen därpå kom ett nytt pressmeddelande; Holmgren begärs häktad misstänkt för insiderbrott.

Den 23 maj begärdes Holmgren häktad av åklagare och den 24 maj meddelade Stockholms Tingsrätt att Holmgren skulle häktas ”på sannolika skäl misstänkt för grovt insiderbrott”. Den 25 maj meddelade Cherry AB:s styrelse i ett pressmeddelande att man fattat beslutet att med omedelbar verkan avsluta Anders Holmgrens anställning på Cherry-koncernen. I samband med det lämnade Holmgren också sina styrelseuppdrag i Cherrys dotterbolag, enligt pressmeddelandet. Vid företagets årsstämma den 30 maj beslutades bland annat en ändring av bolagsordningen samt om utebliven utdelning för räkenskapsåret 2017.